FUSILLI–hankkeessa edistetään kestävää urbaania ruokajärjestelmää, kerrotaan TAMKin hanketoimijoiden blogitekstissä

Vihreä haarukka ja veitsi, joiden keskellä maapallo kuvaamassa lautasta.

Hankkeen tavoitteena on edistää kaupunkitason ruokajärjestelmämurrosta päämääränä tasapuolinen, kestävä ja terveellinen ruoka. Jokaiseen kaupunkiin luodaan avoin innovaatioekosysteemi, Living Lab. TAMKin aktiivista tekemistä hankkeessa avaavat TAMKin Proakatemian valmentaja Mikael Lindell ja palveluliiketoiminnan lehtori Tuija Heikkilä.

TAMKissa toteutettiin keväällä 2021 kaksi opintojaksoa, joiden tuotokset kytkeytyivät FUSILLIn teemoihin. Palveluliiketoiminnan monimuotokoulutuksen kolmannen vuoden restonomiopiskelijat kartoittivat ruokapalvelujen haasteita ja etsivät niihin ratkaisuja haastattelemalla ja järjestämällä työpajoja yksityisten ja julkisten ruokapalveluiden asiantuntijoille, kaupan ja järjestöjen edustajille sekä kuluttajille. Tulokset esitettiin huhtikuun lopussa pidetyssä seminaarissa. Ilmastomuutoksen torjunnan näkökulmasta keskeisiksi asioiksi nousivat raaka-ainevalinnat ja hävikin hallinta.

Ruokalistasuunnittelussa tulisi suosia kasviksia, kasviproteiineja, lähiruokaa ja luomua. Lihan kulutusta tulisi vähentää ja kiinnittää erityistä huomiota lihan tuotantotapoihin ja kotimaisuuteen. Työpajoihin osallistujat asiantuntijat korostivat tiedon ja taidon lisäämisen merkitystä vastuullisissa elintarvikehankinnoissa.

TAMKin osalta konkreettinen työ jatkuu muun muassa TAMK Catering Studio -oppimisympäristön kehittämistyönä. Ensimmäinen työpaja pidettiin 25.5.2021. Siitä saadut tulokset yhdistetään muihin hankkeen aikana saatuihin tuloksiin. Tampereen partnereiden kanssa yhdessä laadittu sidosryhmäkartta sekä kevään tulokset toimivat hyvänä pohjana syksyn kehitystyölle, suuntana kestävät ruokajärjestelmät ja liiketoimintamallit.

Lue koko teksti TAMK-blogista.

Tekstilainaukset: Mikael Lindell ja Tuija Heikkilä
Kuva: Kivilaakso (2021)