FUSILLI?

Globaali ruoantuotanto vaikuttaa merkittävästi ilmastoon ja ekosysteemien kantokykyyn. Tampereen kaupunki, Tampereen ammattikorkeakoulu, Ahlman ja Ekokumppanit saivat EU:lta yli miljoonan euron rahoituksen Fostering the Urban Food System Transformation through Innovative Living Labs Implementation (FUSILLI) -hankkeeseen. Kansainvälinen hanke luotsaa eurooppalaisia kaupunkialueita kohti terveitä, kestäviä ja turvallisia ruokajärjestelmiä sekä tukee näitä edistävää kaupunkipolitiikkaa.

Tausta

Kaupungistumisen ja nopean väestönkasvun myötä ruoan kysynnän odotetaan maailmanlaajuisesti jopa kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Suurin osa kaikesta tuotetusta ruoasta kulutetaan kaupungeissa, joten niiden ruokajärjestelmiä tulee muuttaa entistä tehokkaammiksi ja kestävämmiksi.

Tavoite ja tehtävät

FUSILLI-hankkeen tarkoituksena on kehittää ja toteuttaa kestäviä systeemisiä ratkaisuja kaupunkien ja niitä ympäröivien alueiden ruokajärjestelmiin. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi 12 Euroopan kaupunkia − San Sebastian (Espanja), Nilufer-Bursa (Turkki), Oslo (Norja), Kolding (Tanska), Torino (Italia), Castelo Branco (Portugali), Differdange (Luxemburg), Rijeka (Kroatia), Harkova (Ukraina), Tampere (Suomi), Ateena (Kreikka) ja Rooma (Italia) − yhdistävät voimansa.

Kaiken kaikkiaan FUSILLI-hankkeessa on 34 partneria 12 Euroopan maasta. Hanke tukeutuu vahvasti EU:n FOOD 2030 -strategian painopisteisiin.

Kaupungit ja kaupunkialueet muodostavat verkoston, jossa jaetaan kokemuksia, tietoa ja parhaita käytäntöjä. Kaupungit tuovat ruoan osaksi kaupunkitason toimenpideohjelmaa ja luovat mahdollisuuksia ruokajärjestelmän muutokseen kohti kestäviä, terveellisiä ja kattavia systeemejä. Verkoston avulla kaupunkeja rohkaistaan kehittämään innovatiivisia ja persoonallisia käytänteitä asukaslähtöisesti.

Edistämme kaupunkien ruokajärjestelmien kestävyyttä innovatiivisten living lab -toteutusten kautta

FUSILLI-hankkeen perustana toimivat 12 kaupungin Food 2030 living labit. Jokainen kaupunki kehittää avoimen living lab -innovaatioekosysteemin, jonka tavoitteena on toteuttaa erilaisia innovatiivisia toimia ruokaketjun kaikissa vaiheissa. Näitä ovat ruuan tuotanto ja jalostus, jakelu ja logistiikka, kulutus, ruokahävikki ja jätteen käsittely sekä hallinto.

FUSILLI-yhteisön ja kaupunkitason ruokasuunnitelmien tuella kumppanit määrittävät olemassa olevat parhaat käytännöt ja tukevat siten osallistuvia living labeja, niihin liittyviä aloitteita ja päättäjiä kestävien ruokajärjestelmien kehittämisessä.

Rahoituslähde