Ahlman

Ilmakuva Ahlman Edu -kampusalueesta

Ahlman tarjoaa ammatillista koulutusta, taideaineita, pelikoulutusta ja -valmennusta, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, aivan Tampereen keskustan tuntumassa.

Ahlman kouluttaa ja valmentaa ruokaketjun ammattilaisia, kuten maatalousyrittäjiä, eläintenhoitajia, kokkeja ja tarjoilijoita, sekä viheralan ammattilaisia, matkailun moniosaajia, floristeja, muusikoita, pelikehittäjiä, kuvataiteilijoita, kirjoittajia ja e-sport -osaajia.

Ahlmanilla opitaan tekemällä ja tekemiselle on rakennettu toimivat ympäristöt, joissa päivittäin kohdataan oikeita asiakkaita todellisissa asiakaspalvelutilanteissa.

Ahlman on myös valtakunnallisesti tunnettu ruokaketjun ja maaseudun yritystoiminnan kehittäjä, ja hanketoiminta nojaa vahvasti kentän tarpeisiin. Pitkän linjan hanketoimijana Ahlman on tottunut haastamaan vallitsevia käytäntöjä ja mahdollistamaan uutta.

Hankesalkussa on mm. lähiruokaa, pienten elintarviketuottajien kilpailukykyä, suomenkarjan tuotteistamista ja tuotannon kehittämistä edistäviä hankkeita. FUSILLI-hankkeen tavoite ja ideologia tukee Ahlmanin visiota, ja Ahlman onkin innolla mukana kehittämässä kestävämpiä ruokajärjestelmiä.

Ahlmanin living lab -toiminta

FUSILLI-hankkeessa Ahlman hyödyntää monipuolista osaamistaan toteuttaessaan living lab -toimintaa, joka osallistaa paikallisia oppilaita, opiskelijoita ja asukkaita, tutkii ja kehittää maaperän hyvinvointia ja biodiversiteettiä sekä sisäisten ruokaketjujen mahdollisuuksia.

Ahlmanin pihapiiriin perustetaan biointensiiviseen viljelymetodologiaan pohjautuva, 1000 neliön monipuolinen ja pysyvä penkkiviljelmä. Regeneratiivisen eli uudistavan maanviljelyn periaatteet ovat keskeisessä roolissa. ”No till” -menetelmällä ja omalla karjanlantakompostilla parannetaan maaperää ja pidetään se elävänä ja ravinteikkaana.

Puutarha, jossa jokainen neliömetri on suunnitelmallisesti tehokkaassa käytössä, tulee toimimaan skaalattavana esimerkkinä sekä ammatti- että kotipuutarhaviljelijöille.

Ahlman Food Club Living Lab kasvattaa ymmärrystä ruoantuotannosta ja osallistaa toimintaansa muun muassa tamperelaisia 7.luokkalaisia ja kaupungin asukkaita. Food Clubin oppimisympäristöinä toimivat Ahlmanin penkkiviljelmä ja opetusravintola.

Ahlman toteuttaa myös kompostoinnin living labin, jossa kehitetään ja tutkitaan kompostointiprosessia ja luodaan optimoidut, eri vuodenaikoihin sopivat, kompostireseptit Ahlmanin nautakarjan kuivikelannasta sekä tilakokonaisuuden muista orgaanisista aineista ja sivuvirroista.

Hallitun ja optimoidun kompostoitumisprosessin lopputuotteena syntyy biologisesti valmista, kasvitauditonta ja rikkaruohotonta elävää maanparannusainetta. Valmista kompostia käytetään ensisijaisesti keväällä 2021 perustettavan kohopenkkiviljelmän raaka-aineena sellaisenaan, ja kasvukaudella kompostista valmistetaan kasvien lehdille ja maanpinnalle ruiskutettavaa kompostiteetä.

Lisätiedot:
Antti Luomala
Projektipäällikkö
antti.luomala@ahlman.fi
050 408 6708

Ahlmanin verkkosivut: https://ahlmanedu.fi

Seuraa Ahlmanin living labien toimintaa: Paja/Ahlman

Bioaktiivinen komposti: https://paja.ahlman.fi/puutarha-ja-ymparisto/puutarha/kompostointi/

Penkkiviljelmä: https://paja.ahlman.fi/puutarha-ja-ymparisto/puutarha/penkkiviljelma/

Food Club -toiminta: https://paja.ahlman.fi/puutarha-ja-ymparisto/puutarha/foodclub/