Living labit

FUSILLI-hankkeen living labeissa pyrimme konkreettisesti ratkaisemaan sitä, miten kestävän kehityksen innovaatioita toteutetaan ruokajärjestelmän kaikilla tasoilla; tuotannossa ja jalostuksessa, jakelussa, logistiikassa, kulutuksessa sekä ruokahävikin ja jätteen syntymisessä.

Uusi idea tarvitsee usein suuren määrän aktiivisia ihmisiä ja yhteisöjä päästäkseen täysin kukoistamaan. Näkemysten moninaisuus ja tiedon jakaminen on hedelmällistä kaikelle kehitykselle.

Siksi kutsumme yksityiset kansalaiset, julkisen sektorin, järjestöt ja yritykset eläviin laboratorioihimme, living labeihin. Niissä ratkaisemme ongelmia, ennakoimme tulevaisuuden tarpeita ja löydämme yhdessä uusia mahdollisuuksia. Tutkimme, kokeilemme, testaamme ja arvioimme. Yhdessä olemme yhteiskunnallisesti vaikuttavampia.

Tule mukaan FUSILLI-hankkeen living labeihin!

Tampereen Living Lab -esittelyn löydät hankkeen kansainvälisiltä verkkosivuilta.

TAMK Living Lab

Ahlman Living Lab