Kroatian Rijeka ja Tampere aloittivat yhteistyön − ensimmäisessä kahden FUSILLI-kaupungin välisessä työpajassa muutosjohtajuus nousi keskeiseksi haasteeksi

Vihannesmyyjiä Kroatialaisen Rijekan kaupungin päätorilla.

FUSILLI-hankkeen 12 Euroopan kaupunkia muodostavat verkoston, jossa jaetaan kokemuksia, tietoa ja parhaita käytäntöjä. Tampere ja Kroatian Rijeka pitivät hankkeen ensimmäisen yhteisen työpajan. Molempien kaupunkien keskeisimpiä haasteita on se, kuinka kestävän ruokamurroksen edistämiseen voidaan kaupunkitasolla sitoutua ja sitouttaa. Yhdessä oppimisesta on hyötyä kaikille.

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) fasilitoi  ja isännöi FUSILLI-hankkeen WP1-työpakettiin liittyvän Two Cities Workshop -työpajan Teamsissa.  Mukaan valikoituivat osallistujat Kroatian Rijekasta ja Tampereelta.

Työpajaa varten osallistuvat kaupungit laativat Reflection Paperin, eli taustaselvityksen, jossa ne kuvasivat Living Labien ja kestävien ruokajärjestelmien nykytilannetta ja haasteita omalla kaupunkialueellaan. Työpajan aluksi kaupungit esittelivät näitä lyhyesti.

Tämän jälkeen siirryttiin Mural-seinälle, johon kerättiin haasteita ja ratkaisuideoita. Molempien kaupunkien keskeisimpiä haasteita on, kuinka kestävän ruokamurroksen edistämiseen voidaan kaupunkitasolla sitoutua ja sitouttaa.

Miten johtaa muutosta?

Myös muutosjohtajuus nostettiin keskeiseksi haasteeksi. Tampereen edustajat korostivat, että monet asiat alkavat sisäisesti. Kaupungeissa on hierarkioita, jotka eivät aina tue ketteriä muutosprosesseja, eikä kaupungin työntekijöillä välttämättä ole tarvittavia muutosjohtamistaitoja.

Vaikka Tampere ja Rijeka ovat organisaatioltaan ja kooltaan melko erilaiset kaupungit, molemmat kamppailevat muutosjohtamisen kanssa. Rijekassa kaupunkiosastojen välinen kilpailu ja avoimuuden puute vaikeuttavat muutoksen johtamista. Kaupungit olivat yhtä mieltä siitä, että koulutusta tarvitaan johtajuuden ja osallisuuden parantamiseksi.

Positiivisten aloitteiden jakamisella on katalyyttinen vaikutus

Työpajassa kaupungit pohtivat myös sitä, miten niiden on kehitettävä parhaita käytäntöjä kohti osallistavia ruokajärjestelmiä, ja kuinka FUSILLI-projektilla voidaan vaikuttaa positiivisesti tähän prosessiin.

Rijeka haluaa oppia pitämään ihmiset motivoituneina FUSILLI-prosessin aikana polulla kohti lopullisia tavoitteitaan. Kaupungin edustajat haluavat lisäksi koota yhteen pienempiä aloitteita kaupungin hallitukselle ja sidosryhmille.

Tampereen edustajat ilmaisivat voimakkaan halunsa jakaa kokemuksia muiden kaupunkien kanssa ja oppia niistä. Tätä varten tamperelaiset toivoivat monia mahdollisuuksia jakaa parhaita käytäntöjä ja sudenkuoppiakin. Näin voisimme oppia kaupungeista, jotka ovat kyenneet käsittelemään asioita, joiden kanssa yhdessä kamppailemme.

Tamperelaiset toivoivat myös, että positiivisten aloitteiden jakamisella olisi katalyyttinen vaikutus. Se johtaisi kaupunkeihin, jotka jakavat enemmän, hyötyvät enemmän ja onnistuvat paremmin pyrkimyksissään rekrytoida ja pitää osaajia. Nämä puolestaan vaikuttaisivat pysyvästi ruokaan liittyviin innovaatioprosesseihin.

Molempien kaupunkien edustajat olivat yhtä mieltä siitä, että kaupunkien välillä on suuri tarve käydä kahdenvälistä ja laajempaakin keskustelua sekä jakaa ajatuksia, erityisesti hyviä ja huonojakin käytäntöjä. Yhdessä oppimisesta on selvästi hyötyä kaikille.

Teksti: Mikael Lindell, TAMK
Kuva Rijekan torilta: Shutterstock